Dla właścicieli nieruchomości

Sprzedaż jak i wynajem nieruchomości po atrakcyjnej cenie nie jest zadaniem prostym i wymaga doświadczenia oraz umiejętności negocjacyjnych. Warto w takich sytuacjach zaufać naszej firmie i pracującym dla nas specjalistom, znającym dokładnie rynek mieszkaniowy i reguły nim rządzące. 

Sprzedaż/Wynajem nieruchomości odbywa się w kilku etapach:

  1. Spotkanie w nieruchomości, która ma zmienić posiadacza. Sporządzamy w takich sytuacjach konieczną dokumentację, oceniamy możliwości aranżacji do zdjęć, a także spisujemy wszelkie niezbędne informacje dotyczące parametrów nieruchomości. Przed spotkaniem wystosowujemy do właścicieli prośbę o wcześniejsze przygotowanie ksiąg wieczystych, aktów notarialnych i innych niezbędnych dokumentów nieruchomości.
  2. Po przeanalizowaniu dokumentacji, wspólnie z właścicielem ustalamy oczekiwaną cenę oraz prowizję, jaka będzie nam przysługiwać w przypadku udanej transakcji. Zawsze staramy się, by była ona korzystna dla obu stron.
  3. Po ustaleniach formalnych przychodzi kolej na zdjęcia. W razie konieczności sugerujemy zmiany kolorów ścian, przestawiamy meble, dekorujemy wnętrze. Potrzebujemy dobrego światła a także porządku, aby zdjęcia wyszły jak najlepsze. Dobre zdjęcia to podstawa, jest to pierwszy kontakt klienta z ofertą i nie można zbagatelizować tego etapu. Większość klientów jest wzrokowcami, a wszystkich oczy cieszą zadbane i harmonijne wnętrza.
  4. Kolejnym etapem jest przygotowanie opisu oferty, która następnie zostaje umieszczona na największych internetowych portalach ogłoszeniowych działających w Polsce. Takich serwisów jest około dwudziestu, a taka liczba gwarantuje popularność oferty i możliwość zapoznania się z nią przez wszystkie osoby poszukujące nieruchomości.  Klient na prośbę otrzymuje na swoją pocztę elektroniczną odnośnik do witryny z ogłoszeniem na naszej stronie. Oferta jest stale aktualizowana, a nasi pracownicy dbają, by znajdowała się wysoko w wynikach internetowych wyszukiwarek, dzięki prawidłowemu jej pozycjonowaniu.
  5. Jeśli zamieszczona w Internecie oferta zainteresuje klienta i zgłosi się on z zapytaniem dotyczącym nieruchomości, wówczas umawiamy prezentację.
  6.  W przypadku zamiaru i chęci kupna/wynajmu przesyłamy takiej osobie wszelkie niezbędne dokumenty, jak również informujemy Państwa o zaistniałej sytuacji. Doprowadzamy do negocjacji między stronami i pomagamy w ich sprawnym prowadzeniu. 

     Mamy stały kontakt z zaprzyjaźnioną kancelarią prawną, dlatego zapewniamy niezawodną obsługę prawną i wszelką pomoc niezbędną w tym zakresie. Nie opuszczamy stron, aż do momentu wydania nieruchomości nowemu posiadaczowi. Dysponujemy wzorami różnych umów, stale udoskonalanych.

Bardzo istotną sprawą jest przy tym kwestia płatności, gdyż dokonują jej Państwo jedynie wtedy, gdy transakcja zakończy się powodzeniem, a więc wówczas, gdyż klient, któremu zaprezentowaliśmy Państwa ofertę, zdecyduje się kupić/wynająć oferowaną nieruchomość.

Jeśli tak się nie stanie, to wszelkie koszty reklamy, promocji czy umieszczania ogłoszeń, pozostają po naszej stronie. Współpraca z nami odbywa się zatem bez ponoszenia żadnego ryzyka, jak też konieczności kalkulowania strat. 

Coraz częściej klienci nie mając czasu zajmować się częścią czy wszystkimi etapami związanymi z obrotem ich nieruchomością, korzystają z możliwości udzielenia nam pełnomocnictwa do dokonania transakcji, uzyskiwania dokumentów czy podpisywania umów w ich imieniu. Wówczas jest to najmniej czasochłonne a większość obowiązków spada na pośrednika. Niejednokrotnie na takiej zasadzie współpracujemy przy wynajmach, gdzie się znamy z właścicielami od wielu lat czy też przy sprzedażach, gdy właściciel przebywa w innym mieście czy kraju.

Działamy tylko na tzw. umowach z klauzulą wyłączności, czyli zlecając nam wynajem czy sprzedaż, jesteśmy jedynym podmiotem ogłaszającym i opiekującym się ofertą.

W ten sposób my mamy gwarancję zarobku, a Państwo macie gwarancję profesjonalnej i rzetelnej obsługi. W przypadku umów tzw. otwartych, pośrednikom zależy aby doprowadzić do transakcji za wszelką cenę, gdyż kto to zrobi, też zarobi, co nie zawsze przekłada się na dobre odczucia co do potencjalnych klientów czy warunków transakcji. My wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu transakcji i jeśli mamy obiekcje co do potencjalnych zainteresowanych, dzielimy się nimi z właścicielami. W przypadku umowy „wyłącznej” możecie też Państwo nam pozostawić klucze do mieszkania i nie musicie się Państwo fatygować na każdą prezentację.