Polityka prywatności

Administratorzy danych

Administratorem danych osobowych jest osoba prowadząca daną ofertę nieruchomości:

 • Anna Zacharewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
  Entarius Anna Zacharewicz, al. KEN 51 lok. U18, 02-797 Warszawa, NIP: 951 202 53 09
  anna.zacharewicz@entarius.pl
  508-135-175


  lub
 • Małgorzata Wójcik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
  Entarius Małgorzata Wójcik, al. KEN 51 lok. U18, 02-797 Warszawa, NIP: 951 215 19 71
  malgorzata.wojcik@entarius.pl
  508-135-165

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktu poprzez wskazany przez Panią/Pana adres mailowy i realizacji zgłoszonej przez Panią/Pana prośby wysłanej w zapytaniu poprzez formularz kontaktowy lub na wskazany adres mailowy Administratora – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na pytania potencjalnych klientów Administratora.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu spełnienia jednej z poniższych przesłanek:
a) zakończenie korespondencji z potencjalnym klientem, korespondencję uważa się za zakończoną w przypadku braku kontaktu z potencjalnym klientem przez okres 1 miesiąca
lub
b) podpisaniu umowy o świadczenie usług z Administratorem.

Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, innym biurom nieruchomości w ramach współpracy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

– Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowaniausunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
– W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
– Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak podania powyższych danych osobowych spowodować może jednak brak możliwości odpowiedzi na zadaną przez Panią/Pana prośbę.